Mindre praktisk hjælp til elever

Elever må bruge kostbar undervisningstid på praktisk arbejde

Af Lars Hoffmeyer Novrup – Artikel, 1998

 

Byrådets indgreb i dette års budget, kommer til at gå hårdt ud over kommunens skoler. Der bliver færre penge til nye bøger og inventar. Fyringen af fire pedelmedhjælpere vil betyde større udgifter til vedligeholdelse og reparationer, da der i stigende grad skal bruges arbejdskraft udefra. Men besparelserne får også en direkte betydning for eleverne.

Konklusionen er at der må prioriteres anderledes og at pedellerne må finde ud af, hvad der egentlig er deres arbejde.

 

 

Mindre hjælp

Konsekvenserne af fyringerne er, at kommunens skoleelever fremover vil få mindre hjælp til det praktiske arbejde ved projekter, og når der skal laves rekvisitter til teater. Den planlægning og strukturering  pedellerne i dag hjælper med, bliver der mindre tid til, når skolerne når det nye skoleår begynder, har mistet alle pedelmedhjælpere på nær én.

Pedellerne udtaler at de herefter kun får tid til det egentlige pedelarbejde og ikke længere det håndværksarbejde, de har gået og lavet. Pedelmedhjælperne er håndværksuddannede og har sparet skolerne for nogle regninger ved selv at klare småreparationer.

Nu forudser de, at der skal betales flere regninger og de penge skal tages fra skolens almindelige drift. Det betyder, at der skal prioriteres mere, da der så vil blive færre penge til blandt andet nye bøger. Samtidig får skolen tilført færre penge til netop dette formål, også på grund af indgrebet.

“Det vil få stor indflydelse for skolerne,” siger næstformand i skolebestyrelsen for Skivehus Skole, Svend Frøslev. I hverdagen vil det betyde mindre hjælp til det praktiske i undervisningen. ”Konsekvensen er, at  eleverne selv må træde til og dermed bruge mere undervisningstid.”

Det betegner formand for byrådets undervisningsudvalg, Bodil Dahl Christensen ( C ) som ”et lille problem”. Om ikke andet, så kan de også tage frikvarterer til hjælp.

 

For dygtige

Skive Kommune har i dag fem pedelmedhjælpere, eller servicemedhjælpere, som er deres korrekte navn. De er ansat af kulturforvaltningen og deres arbejdsområde er hele kommunens skolevæsen. I praksis er de fordelt på de største skoler. Det er nu op til kulturforvaltningen at finde ud af, hvilke fire af dem der skal fyres. Tillidsrepræsentant Hans Østergaard Pedersen siger at fyresedlerne kommer med udgangen af denne måned.

Den ene medhjælper der bliver tilbage, vil komme til at høre under alle skoler, og skal mest bruges til afløser ved sygdom og afspadsering. Det princip der også  køres efter i dag. Men fremover bliver der kun tid til det egentlige pedelarbejde, siger tillidsrepræsentanten.

“Vi har sparet skolerne og borgerne for en masse penge, siger Hans Østergaard Pedersen. Han mener, at grunden til at der skal spares netop her, er at de har lavet for meget håndværksarbejde, som er gået ud over de lokale håndværkere. “Min personlige holdning til, hvorfor det sker er, at det nye borgerlige byråd mener vi har været for dygtige.”

 

 

Afvist

At det er grunden afviser Bodil Dahl Christensen, formanden  for undervisningsudvalget. Til påstanden om, at de ikke længere får tid til småreparationer siger hun, at så må de opgive noget af det mere uvæsentlige arbejde. Hun mener nemlig at pedellerne i dag arbejder med noget, der ikke er deres opgave. ”Noget af det der laves i dag, er ikke noget man forventer de skal lave. Som for eksempel det at køre med børnene. Det er sådan noget der skal spares.”

”Det er ikke fordi jeg underkender det arbejde der er lavet, siger hun og pointerer samtidig at der jo stadig er pedeller på skolerne.

Hun betegner besparelserne på skoleområderne som noget hun er ked af. Dem så hun gerne undværet.

 

Færre timer

Præsenteret for at en af skolerne har brugt 22,5 timer over tre dage på at reparere en talerstol, og er udregnet til at koste 5.625 kroner ved en håndværker ved en timeløn på 250 kroner i timen plus moms, og altså uden at kende yderligere til dette eksempel udtaler en lokal tømrer: “Vi kan formentlig gøre det på færre timer”.

Vedkommende ønsker at være anonym, af hensyn til at det gode samarbejde med skolerne kan fortsætte, og for ikke at hænge nogen ud. Tømreren mener, at de formentlig kan være hurtigere, da de har større værksted og flere maskiner til rådighed. Og så går de ikke til og fra arbejdet, som pedeller gør for at passe andet arbejde.

”Det er småting som pedellerne laver selv, og det er noget der altid er blevet gjort,” fortsætter vedkommende. Det sker også at håndværkere direkte hjælper pedellerne og dermed medvirker til, at det bliver så billigt som muligt for skolerne. For eksempel ved at høvle brædder til.

 

Fritagelse

Leo Rasmussen (A) medlem af byrådets undervisningsudvalg, mener ikke skolevæsenet i Skive er noget man kan spare på. Han så helst skoleområdet fritaget. I forvejen har kommunen et skolevæsen, hvis udgifter ligger under landsgennemsnittet.

Han peger på andre områder, hvor der kan spares. For eksempel mener han, at centraladministrationen kan slankes, der kan udliciteres de steder hvor det kan være en fordel, og så foreslår han at fjerne nogle tilskud til erhvervslivet.

 

 

Forfald

Fyringerne vil få betydelige konsekvenser for skolens vedligeholdelse, siger inspektør på Aakjærskolen, Jesper Oddershede. ”Det vil gå ud over de ydre områder og facaden vil blive mindre pæn”. Han bekymrer sig over, at bygningerne som deres ansigt udadtil gerne skal se ordentlige ud.

“Det kan 1 person ikke overkomme. Forbrugskontoen vil gå til de løbende udgifter, mens der vil komme et efterslæb i nyanskaffelser”.

 

 

Ny rolle

At miste medhjælperen betyder at “der bliver ingen mulighed for at lave scenekasser og reparere legehus. Det siger inspektør Martin Bach-Vilhelmsen på Skivehus Skole.

Tekniske servicearbejdere står blandt andet for lokaleudlån, og administrerer rengøringen, men deres rolle er de senere år ændret.

“De er i dag en integreret del af skolen. Går vi en 12-15 år tilbage var de selvstændige på et afgrænset område, men i dag samarbejder de mere direkte med børnene, og udfører en mere pædagogisk virksomhed.

Vi har haft børn der har været i praktik hos pedellerne”, siger inspektøren.