Dankortgebyr: Kø ved håndvasken

Af Lars Hoffmeyer Novrup. Bragt i Internetavisen Flix.dk, januar 2005

 

Se her: https://da.wikipedia.org/wiki/Flix.dk

 

 

Efter at Dankortgebyret er trådt i kraft, samt i den aktuelle valgkamp, er der blevet kø ved håndvasken. Nu er både statsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og Mogens Lykketoft imod Dankortgebyret. De har ellers alle stemt for loven der gjorde det muligt i Folketinget 4. juni 2003.

Der er tale om lovforslag nr. L 221 i folketingsåret 2002-2003: Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler. (Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort). Der var kun to partier der stemte imod dette lovforslag: Enhedslisten og SF.

“SF stemte imod den nugældende dankortaftale. Med den fornyede interesse der er om sagen, må vi kræve at regeringen tager aftalen af bordet. Det kan ikke være rimeligt at forbrugerne tvinges til at  betale et gebyr til butikkerne hver gang de benytter dankortet. Som udgangspunkt bør brugen af Dankort betales af bankerne”, udtaler Poul Henrik Hedeboe, erhvervsordfører for SF i en pressemeddelelse 7. januar.

“Men hvis et flertal i Folketinget og bankerne vil påtvinge forbrugerne et gebyr, må det være et mellemværende mellem banker og forbrugere –  butikkerne bør ikke blandes ind i det, fortsætter erhvervsordføreren. I samme forbindelse indkaldte SF erhvervsministeren i samråd i erhvervsudvalget.

Enhedslistens Line Barfod nåede før valget blev udskrevet at stille et § 20-spørgsmål i folketingssalen til erhvervsminister Bendt Bendtsen: “Har regeringen på noget tidspunkt overvejet muligheden for at lade Nationalbanken stå for Dankortet i naturlig forlængelse af, at Nationalbanken står for mønter og sedler? ”

Man kan sige, at et elektronisk betalingskort jo i virkeligheden bare er nutidens sed­ler og mønter,” udtalte statsministeren i forbindelse med valgkampen onsdag . Han undrer sig over, at man i et moder­ne samfund skal opkræve penge for at bruge et betalingsmiddel. Men om nationalbanken skal overtage driften af kortet, har vi stadig ikke fået svar på.

Erhvervsministeren udtaler torsdag: “Hvis jeg som konservativ minister har ansvaret efter valget, så forsvinder 50 øre-gebyret for forbrugeren.”