Mariann Fischer Boel taler udenom

EU’s danske landbrugskommissær ignorerer miljøsag, der kan få store konsekvenser for miljøet i Polen samt i Østersøen, mener dansk politiker.

 

Af Lars Hoffmeyer Novrup. Bragt i Internetavisen Flix.dk, januar 2005.

Se her: https://da.wikipedia.org/wiki/Flix.dk

 

 

Et nødråb fra Polen er sendt til til SF’s medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken: “En stank fra de åbne gyllelaguner er ikke til at holde ud. Det vedrører ikke min familie – alle beboerne i området er plaget af gyllelugt. De kan ikke åbne vinduer, børn vil ikke lege udenfor, det vrimler med fluer.” Sådan skriver Anna Zalas Linkowski.

 

“Ikke nok med det! Ammoniak fra gyllen spreder sig, forurener grundvandet og bidrager til meget store udledninger af skidt til nærliggende floden Brda, som forsyner mange byer (bl.a. storbyen Bydgoszcz) med drikkevand samt bidrager til stor forurening af Østersøen.”

 

Danske investorer har gennem selskabet Poldanor etableret kæmpe svinefarme i Polen, hvor Anna Zalas Linkowski er nabo til et af dem. 60 store danske svineproducenter driver i fællesskab 25 farme. Heriblandt er sandsynligvis Mariann Fischer Boels mand, mener Anna Zalas Linkowski at vide. Den danske stat har støttet etableringen med 91,9 mio. kroner. Margrete Auken har taget kontakt til EU’s miljøkommissær og til landbrugskommissæren.

 

“Ifølge den danske miljø- og EU-ekspert Peter Pagh strider Poldanors anlæg mod EU’s miljøregler. Eksperten understreger også at anlæg af denne type aldrig ville blive tilladt i Danmark og føre til øjeblikkelig politianmeldelse. Forureningen, udvaskningen af kvælstof og afdampningen af ammoniak er for massiv til at anlægget kan blive godkendt. Den største af Poldanors svinefarme ligger tæt på Østersøen, og anlægget kan få katastrofale følger for havmiljøet”, skriver Margrete Auken i sit brev til landbrugskommissæren. Hun ønsker svar på, hvilke former for EU-støtte, som det danske selskab Polen Invest A/S der ejer Poldanor har modtaget siden etableringen i 1994.

 

Mariann Fischer Boel svarer:

“Kommissionens tjenestegrene har ingen informationer om, at Poldanor har ansøgt om eller modtaget en sådan støtte. Ligeledes tyder det ikke på, at Polen Invest har modtaget støtte under dette navn.”

 

Margrete Auken ønsker også at høre om, hvordan disse svinefarme harmonerer med kommissærens visioner for landbrugets udvikling i hele Europa, herunder EU’s nabolande. “Polen må ligesom alle øvrige medlemsstater respektere Fællesskabets lovgivning på miljøområdet”, skriver landbrugskommissæren videre.

 

 

Margrete Auken er fortørnet: “Hun taler udenom og beder mig spørge i Polen. Det vil jeg nu gøre, men jeg er stærkt utilfreds med at Boel ikke reagerer”. Auken har bedt miljøkommissæren om at bringe orden i forholdene og tager selv til Polen for at undersøge sagen nærmere.