Fædre tager overarbejdet

Af Lars Hoffmeyer Novrup. Bragt i Internetavisen Flix.dk, april 2005.

Se her: https://da.wikipedia.org/wiki/Flix.dk

 

 

”Nu skal du sørge for at blive til noget, min dreng”. En sætning mange fædre formentlig har sagt til deres sønner i tidens løb. Det kan i hvert fald tyde på det. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at det er mændene der arbejder mest, også mere end 37 timer om ugen. Tal fra 2003 viser at 43% af mænd ml. 30 og 54 år arbejder 38 timer eller derover om ugen. Det tilsvarende tal for kvinder er 18%. Stort set ingen mænd har deltidsjob.

Det er altså først og fremmest mændene, der tager overarbejdet. Seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, SFI,  forklarer forskellene ved, at mænd opdrages til at arbejde.

Men det er især fædre, der har arbejde. Mænd der klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet, er typisk også dem der bor alene. Her er det er omvendt for kvinder. Seniorforskeren skriver i en rapport sidste år:

“De mænd, der har ressourcer, og som dermed kan give social beskyttelse, vil ifølge teorien relativt oftere få familie og børn, end det er tilfældet for fattige, langtidsarbejdsløse og marginaliserede mænd. Mandens erhvervsmæssige position er nemlig stadig afgørende for kvindernes valg af partner.”

 

Tallene viser, at mænd går op i tid, mens kvinder går ned i tid, når de får børn. Men det betyder ikke at faderen tænker mindre på børnene. Det kan netop være for familiens skyld, at han arbejder meget.

En anden undersøgelse viser dog, at fædre gerne vil have mere tid til familien, siger seniorforskeren. Det er især blandt de højt uddannede i de gode stillinger.

En stigende andel af familier til småbørn har ønsket nedsat arbejdstid til begge forældre. Halvdelen af fædrene synes, det er den bedste ordning, men næsten ingen familier har endnu kunnet leve op til det. En interview-undersøgelse fra 1999 viser, at 97 procent af småbørnsfædre arbejder 36 timer eller derover, om ugen. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid lå på 42 timer.

For småbørnsmødrene lå den gennemsnitlige arbejdstid på 35 timer. Børnefamilierne arbejder ikke nødvendigvis mere end familier i samme aldersgrupper uden børn. Men oftere er det mødre med småbørn, der arbejder fuldtid, end mødre med yngste barn i skolealderen.

Samtidig med at mændene i børnefamilierne arbejder flest timer, så er de også begyndt at tage sig mere af det huslige arbejde, som eksempelvis rengøring og opvask. Men netop i børnefamilierne er der stadig stor forskel. Kvinderne laver dobbelt så meget husligt.

 

I familier af unge uden børn og de ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra, er der en nogenlunde ligestilling, hvad angår husarbejde. Kvindernes rolle har altså ændret sig de sidste 25 år, så det bliver spændene at se, om der på længere sigt vil ske større ændringer, mener Mogens N. Christoffersen.