Erhvervserfaring

Erhvervserfaring

2003-

Salgsassistent, Slagterafdelingen samt Kolonial, Bilka Skalborg

Klargøring af butik, varebestilling, kontakt til kunder

Valgte dette job da jeg dengang som far havde et ansvar for min søn. En typisk dag starter med at gøre butikken salgsklar. Anså jobbet for at give værdifuld erfaring, både generelt men også fagligt, da salgsassistenter trods alt også finder og videregivere informationer og i det hele taget besvarer spørgsmål fra kunderne. Typiske spørgsmål handler om hvor man kan finde en bestemt vare. Derudover skal der bestilles varer hjem. Jeg har oplært en anden og skal også have et overblik over et skiftende sortiment og de forskellige tilbud.

 

 

2001

Studentermedhjælper, Statsbiblioteket.

Katalogisering af poster til webportalen KlinInfo.

 

 

2000-2002

Studentermedhjælper, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Sygehus

Erfaring med registrering af tidsskrifter, katalogisering/indeksering, bogbestilling og oprettelse af bibliotek.

Alle posterne fra samlingen skulle tastes ind på ny, og rettes til, da biblioteket var gået over til bibliotekssystemet ALEPH. Et sygeplejebibliotek skulle oprettes rent fysisk og samlingen skulle inddrages i den eksisterende medicinske samling i det nye system. Det gav et godt indblik i verifikation, katalogisering og indeksering. Derudover fik jeg erfaring i at registrere tidsskrifter og bestille bøger hjem til biblioteket.

 

 

1996-1997

Slagteriarbejder, Vinderup Fjerkræslagteri (senere Rose Poultry, nuværende HK Scan)

 

Erhvervelse af udholdenhed, selvstændighed, samarbejdsevne, ordenssans, overblik og oplæring af andre.

I stedet for at være inde som soldat, var dette min ”soldatertid”.  Jeg har som slagteriarbejder blandt andet erfaringer som gulvmand og oppasser, hvor jeg havde ansvaret for, at der løbende så ordentligt ud i produktionslokalet, samt servicerede dem som pakkede produkterne. Derudover har jeg også oplært andre, samt afvejet og pakket de parterede kyllingedele.