Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde:

Nuværende:

Webmaster/Webredaktør: strukturering af web-site, web-design, udarbejdelse af undervisningsmateriale, redaktionel vedligeholdelse.

Tidligere:

Næstformand i partiforening

Bestyrelsesmedlem (sekretær og webmaster) i Afdelingsbestyrelsen i et boligselskab.

Hovedkraften bag en samlet informationspolitik for partiforeningen og sekretær i bestyrelsen

Katalogisator: Udvælge og katalogisere/indeksere Internet-fuldtekstdokumenter til database, samt deltagelse i seminarer.

Tutor for nye studerende

Formand og kasserer i partipolitisk ungdomsorganisation

Frivillig medarbejder i ungdomsklub

Produktion af elevblade/medlemsblade, lokalradio og studenterradio

Jeg er bredt interesseret i politik, journalistik og medier heriblandt også Internettet. Jeg har i tidens løb været med til at producere elevblade, lokalradio og studenterradio samt blandet mig i bestyrelsesarbejde. Har også været medarbejder i en ungdomsklub, hvor jeg var med til at tilrettelægge og rydde op samt selvfølgelig at snakke med og lytte til de unge.

På biblioteksskolen i Aalborg har jeg været skribent for de studerendes blad Bundfald, været holdrepræsentant i Semesterudvalget, været tutor for nye studerende samt været medlem af arbejdsgruppen i Bibliotekarforbundets Studenterforum. Endelig har jeg været præsident…hvor jeg i julerevyen på skolen spillede George Bush, som deltog i en speciel udgave af Big Brother.

Derudover har jeg haft diverse tillidsposter i både partiet og den partipolitiske ungdomsorganisation. Jeg har været med til at planlægge kommunalvalgkamp, jeg har været redaktør af medlemsbladet og har været hovedkraften bag en samlet informationspolitik for partiforeningen.

I ungdomsorganisationen har jeg som afdelingsformand, amtsformand og amtslig repræsentant i landsledelsen samt kasserer erhvervet mig ledelseserfaring som for eksempel ved at være mødeleder, at sætte mig ind i komplekse problemstillinger og at tage beslutninger. Derudover har jeg erhvervet mig erfaringer med at skrive rapport, referater og læserbreve. Jeg har ført regnskabsbog, lagt budget, aflagt beretninger, forvaltet penge og planlagt aktiviteter.