Journalistik

Eksemplerne på journalistik er forsøgt kategoriseret efter de journalistiske arketyper, som Kirsten Mogensen har afdækket:

Jægeren, graveren, novellisten, eventyreren, jongløren.

”Jægeren er hurtig på aftrækkeren, når han får øje på en nyhed; graveren undersøger og afdækker; novellisten formidler menneskelige værdier; eventyreren opsøger det ukendte, og jongløren skaber debat.”

Kirsten Mogensen: Arven – Journalistikkens traditioner, normer og begreber, Roskilde Universitetsforlag, 2000.