Rydevængets aktive mor

Af Lars Hoffmeyer Novrup – Reportage, 1997

 

Først på spisebordet. Et hop. Så på køkkenbordet. Et hop igen, og den sorte kat går nu hen over spisebordet igen. Frem og tilbage, henover papirer og blade, der flyder i den ene ende af bordet. Rolig aften-rock strømmer ud fra en højttaler et sted i køkkenet.

Ved spisebordet sidder den enlige mor, Lisbeth Kjær, med sine cigaretter. Klokken er lidt over otte om aftenen. Udenfor lyser gadelygterne op i mørket. De små er lagt i seng og den fjortenårige datter er ude.

Lisbeth Kjær bor i Århus. I en af lejlighederne i boligkvarteret Rydevænget. Meget af hendes tid går med møder i boligforeningen. Hun er også med til at forberede og afvikle arrangementer i området.

Hun passer børnene og sit billardspil. Derudover har hun en 37-timers arbejdsuge. “Og så er der ligesom ikke tid til ret meget andet,” siger hun.

Hun læser til ejendomsserviceassistent, på teknisk skole. Når hun ikke går i skole, assisterer hun pedellen på sit praktiksted.

Hun har nu siddet i boligforeningens bestyrelse i 10 år. Hun er også med i kontaktudvalget, som består af repræsentanter fra de ni afdelinger af boligforeninger i området.  Dette kontaktudvalg får støtte fra kommunen, så de gennem forskellige tilbud kan gøre området til at bedre sted at bo.

 

Opdragelse

Tre tomme ølflasker holder køkkenmøde under neonlysets skær ovre ved vasken. Aftenen før var det Lisbeth Kjær der var til møde, ikke i køkkenet, men i kontaktudvalget. På torvet holder en lille hård kerne af unge indvandrere til om aftenen. De gør beboerne utrygge. Nu er det foreslået, at der skal oprettes en klub til disse unge.

“De somaliske forældre har fået at vide, at i Danmark slår vi ikke børn. Det har resulteret i, at de næsten ikke tør irettesætte deres egne børn,” siger Lisbeth Kjær. Udvalget vil nu lave nogle kurser i opdragelse møntet på netop disse somaliske beboere. Her skal de lære at tackle problemerne, så børnene alligevel bliver opdraget, uden at man behøver at slå dem.

 

Beboerhuset forvandles

Imellem de to blokke Rydevænget består af, er der et beboerhus. Her er der selskabslokaler til leje. Derudover har der indtil nu, været en cafe, hvor man nogle dage i ugen har kunnet købe frokost eller aftensmad. Cafeen er nu lukket. Der er desværre sket det, at hende der stod for det har fået arbejde! Nu er der planer om, at huset skal bygges om til et egentligt aktivitetshus, så der sker noget mere for beboerne.

Lisbeth Kjær siger det er svært at få nye folk til at engagere sig i det frivillige arbejde. Det gælder såvel danskere som udlændinge. En grund til, at de ikke ser så mange nye ansigter i det frivillige arbejde, indrømmer hun, kan være, at de i forvejen er en så fasttømret gruppe.

 

 

Rejser og fester

Kontaktudvalget har nedsat et nyt turudvalg, så alle afdelingerne kan komme på ferierejser og udflugter sammen. I sommers var de en busfuld i Tyrkiet. Lisbeth Kjær er også med i dette udvalg, men har dog ikke været med på deres ture. Det er endnu for besværligt, så længe hun har småbørn. Derimod er hun med til at forberede og afvikle arrangementer som sommerfesten og fastelavnsfesten.

I de tiltag som deres egen boligforening afholder er det tit de samme der kommer. Lisbeth Kjær mener de har et godt fællesskab i blokken. Indvandrerne får man dog ikke rigtig et forhold til. De er svære at lære at kende. Flere deltager dog i arrangementerne. For eksempel var der blandt de 50 der var til grundlovsfest i år, flere asiatere og arabere. Der blev serveret gratis pølser, som muslimerne også spiste mange af, selvom de var af svinekød. Det endte med, at de som arrangør måtte ud at købe flere.

Det næste store arrangement, Lisbeth Kjær skal være med til at afvikle, er områdets julemarked. Herefter skal de i deres egen boligforening, traditionen tro, spille bingo.