Århus Kommunehospital forsøger sig

Offentligt flytterod har gjort at rygpatienter i Århus Amt udover deres smerter også har måttet døje med frustrationer over forvirring og forsvundne journaler. Efter en del klager fra patientforeningen Ondt i Ryggen og mediernes fokusering på problemet, har Kommunehospitalet nu rørt på sig. Det har nemlig også været et spørgsmål om mangel på læger, erfaringer og penge.

På et debatmøde forleden, arrangeret af patientforeningen, nævnte en oversygeplejerske og en læge fra Kommunehospitalet et nyt forsøg. Fremover vil patienten kun få kontakt til én læge og vil kunne få oplyst, på hvilke hospitaler der er kortere ventelister. -la

(Notits, 1997)