Havne-projekt sejler nu langsommere

Miljøet vandt over Thorkild Simonsen. Det gjorde det ved borgermødet forleden, hvor der var stor modstand mod at beslutningen om en havneudvidelse skal træffes i år. Borgerne frygter at hastværket vil gå ud over miljøet.

Af Lars Hoffmeyer Novrup – Referat, 1997

 

De hvide, svævende gulve i hver side af salen, vidner om en bygning inddelt i flere dæk.

Genspejlingen af de hvide balkoner, i panoramavinduet over det blå forhæng, kunne godt minde om fronten på et skib. Bag skibets ruder er kommandobroen, hvor­fra kaptajnen styrer sejladsen.

Foran vinduet står den store vikinge­stol af en talerstol. Her står Århus’s førstemand, Thorkild Simonsen, og for­klarer behovet for en udbygning af havnen.

Stedet er rådhussalen i Århus forleden aften, hvor en 475 mennesker var mødt op, for at hjælpe byrådet med at styre dette store projekt sikkert i havn.

 

 

En tunnel

Udbygningen af havnen skal ske over de næste 25 år og udføres over tre etaper. Fra salen var man især bekymret over de miljømæssige problemer ved en sådan udvidelse. Især den øgede støjforurening i byen. Her mente mange opmødte, at der burde være råd til en tunnel under Marselisborg Boulevard, til lastbilerne der kører til og fra havnen.

“Trafikproblemerne skal løses. Ellers må byggeriet midlertidigt sættes i stå, indtil der er fundet en løsning”, lovede Thorkild Simonsen. Men han mener ikke en tunnel er løsningen lige nu. Måske om ti år, hvis der er penge til det.

Ifølge de informationer som borgmesteren har, så vil en tunnel øge trafikken ovenpå og give mere luftforurening. “Men jeg vil bøje mig, hvis det kan bevises, det jeg siger er forkert,” sagde Thorkild Simonsen.

 

 

Farvel til bugten

Æstetisk forurening, vil udvidelsen også betyde, ifølge flere arkitekter, der var mødt op. Byen vil miste kontakten til bugten. Den nye containerplads og de nye pakhuse vil være med til at spærre for udsynet.

“Jeg er ikke imod udvidelsen, men jeg har en begrundet frygt for, at det går for stærkt,” sagde arkitekt Viggo Bendtsen. Han mener, at kommunen er kommet for let over analysen af den forventede vækst. “Man ved ikke om det holder stik.” Ved at man i første fase bygger ydermolerne, fastlægger man hermed omfanget, før man kender behovet, mener Viggo Bendtsen.

Arkitekten havde selv lavet et forslag, hvor udbygningen af olie- og østhavnen blev lagt i nogle mere nordlige vinkler. Hans forslag vil give det nybyggede havne­anlæg det samme areal, som der er i de nuværende forslag. Samtidig vil der stadig være udsigt ud over bugten.

 

Bredt forlig

“Hamborg Havn vil meget gerne udbygge og tage trafikken væk fra de nordlige lande,” sagde Thorkild Simonsen. Han omtalte Århus Havn som byens “livsnerve”, og vil fremme skattegrundlaget i kommunen, ved en udvidelse af havnen, og vedtagelsen skal gerne ske inden jul.

Efter årsskiftet, vil det nemlig være et nyt byråd, der vil komme til at stå for vedtagelsen. Og i det nye byråd til den nuværende borgmester ikke være at finde.

Årsagen til udbygningen er også, at havnen i dag er fuldt udbygget og man forudser em voldsom vækst i sø-transport, idet EU af miljøhensyn, har opprioriteret denne form for transport. Desuden håber man også at få nye kunder i Østeuropa og i de baltiske lande.

Selvom Socialdemokraterne og de radikale i dag har et mindre flertal i byrådet, så ser Thorkild Simonsen helst et bredt forlig. Det kan udskyde beslutningen. Venstres rådmand, Hans Schiøtt, ønsker også et bredt flertal så hurtigt som muligt, “men der skal ikke være noget der svæver bagefter”, udtalte han sidst på aftenen.

Rådmanden mener, det er så vigtig en sag, at det kan overleve et byrådsvalg. Der skal være en behandling af sagerne man kan være bekendt. Ifølge Hans Schiøtt, er sådan en behandling en “meget grundig gennem­gang”.