Det er fædre der tager overarbejdet

Af Lars Hoffmeyer Novrup – baggrund, 1998

 

”Nu skal du sørge for at blive til noget, min dreng”. En sætning mange fædre formentlig har sagt til deres sønner i tidens løb. Det kan i hvert fald tyde på det. Statistikkerne viser, at mænd bruger flere timer på arbejdspladsen end kvinder, og gerne mere end 50 timer om ugen.

Det er et problem, mener direktør Poul Dahlgaard. Han mener, at mænd skal tænke mere på familien. Charlotte Gordon, der arbejder i organisationen Junior Chamber, som er for unge ledere, mener dog, at flere mænd på længere sigt vil bruge mere tid på familien.

 

 

Mere end 37 timer om ugen

Både blandt lønmodtagere og chefer er det mændene, der bliver ekstra længe på arbejdspladsen. Det er også mændene, som bliver over 50 timer om ugen på arbejdet.

LO har fået Gallup til at ringe til 2090 repræsentativt udvalgte lønmodtagere. De fandt ud af, at 57 procent af mændene arbejder over 40 timer om ugen, mens det for kvinderne er knap 30 procent mindre. Af de lidt over halvdelen blandt mændene er der 22 procent, der arbejder 50 timer eller mere om ugen. Det tilsvarende tal for kvinder er 16 procent mindre.

Der er især tale om folk, der er i andre forbund end LO, og endnu mere arbejdere der står udenfor en fagforening.

Også i en undersøgelse fra Danmarks Statistik er det mændene der arbejder mest. De har ringet til 15.000 repræsentativt udvalgte danskere.

Tal fra Socialforskningsinstituttet (SFI) viser, at blandt de der arbejder mest er også gruppen af selvstændige. Den undersøgelse er lavet blandt forældre. Også her er tallet større for fædre, end det er for mødre.

 

 

Fædre har arbejde

Det er altså først og fremmest mændene, der tager overarbejdet. Seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, SFI,  forklarer forskellene ved, at mænd opdrages til at arbejde.

Men det er især fædre, der har arbejde. Det har nemlig vist sig, at mænd der klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet, også er dem der typisk bor alene. Her er det er omvendt for kvinder.

Tallene viser, at mænd går op i tid, mens kvinder går ned i tid, når de får børn. Men det betyder ikke at faderen tænker mindre på børnene. Det kan netop være for familiens skyld, at han arbejder meget.

En anden undersøgelse viser dog, at fædre gerne vil have mere tid til familien, siger seniorforskeren. Det er især blandt de højt uddannede i de gode stillinger.

En stigende andel af familier til småbørn har ønsket nedsat arbejdstid til begge forældre. Halvdelen af fædrene synes, det er den bedste ordning, men næsten ingen familier har endnu kunnet leve op til det. Det skriver seniorforsker Mogens N. Christoffersen i et arbejdsnotat.

 

 

Spændende fremtid

Samtidig med at mændene i børnefamilierne arbejder flest timer, så er de også begyndt at tage sig mere af det huslige arbejde, som eksempelvis rengøring og opvask. Men netop i børnefamilierne er der stadig stor forskel. Kvinderne laver dobbelt så meget husligt.

I familier af unge uden børn og de ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra, er der en nogenlunde ligestilling, hvad angår husarbejde. Kvindernes rolle har altså ændret sig de sidste 25 år, så det bliver spændene at se, om der på længere sigt vil ske større ændringer, mener Mogens N. Christoffersen.

 

 

Otte timer dagligt

”Det ligger lidt i blodet, forklarer direktør Poul Dahlgaard, om hvorfor mænd arbejder mere. ”Og det er ikke specielt godt”, fortsætter han. Han mener, der er for mange unge i dag, som ser for lidt til deres far. Han er direktør i sit eget firma, Poda Hegn, der ligger på hans egen adresse i Roskilde.

Han arbejder selv otte timer om dagen. Det mener han er nok. Den holdning har han også over for sine medarbejdere. Han har stiftet den kristne mandebevægelse Det’ for mænd. Han mener, at mænd skal tænke mere på familien. Mænd skal ikke være egoistiske eller arbejdsnarkomaner.

Han mener, at manden skal være familiens overhoved igen, da biblen siger, det er manden, der styrer en familie. Det skal ikke forstås sådan, at man skal vende tilbage til tidligere tider, men i en nutidig, ligestillet form, hvor også mændene vasker op og i det hele taget tør vise følelser.

 

 

Timer contra effektivitet

I Ledernes Hovedorganisation har de tal på, at mandlige ledere i gennemsnit arbejder næsten tre timer om ugen mere end kvindelige ledere.

Informationschef Kenth Kærhøg siger, at der er tradition for at vurdere succes ud fra, hvor mange timer man er på arbejdspladsen. Det vil kvinderne ikke være med til i samme grad, da de ser mere på, hvad der opnås af resultater. De har i organisationen påpeget, at skal der skaffes flere kvindelige ledere, skal også mændene til at se mere på resultater end arbejdstid.

Junior Chamber er en organisation for unge ledere. Præsidenten for den danske afdeling, Ole Daugbjerg, er enig i, at det forholder sig sådan. ”Kvinder holder kortere møder”, siger han og fortsætter: ”Kvinder overkommer mindst lige så  meget, om end ikke mere.” Han efterlyser at der laves målinger på effektiviteten mellem kønnene, selvom det er sværere at måle.

 

 

Ny holdning på vej

Junior Chamber er en organisation for unge mellem 18 og 40 år af begge køn, der er selvstændige eller har lederstillinger. Formålet er at styrke medlemmerne menneskeligt og fagligt gennem ledertræning og venskab.

Her har Charlotte Gordon arbejdet i 15 år. Hun er selvstændig og har virksomheden Gordon International. Her sælger hun koncepter om, hvordan man skal indrette butikker. Mens mænd går mere op i karriere, er kvinder bedre til at smide tingene fra sig for ikke at få dårlig samvittighed overfor familien derhjemme, siger hun.

Hun mener dog, at holdningen er en anden blandt yngre generationer. Hun tror, at der på langt sigt vil komme flere kvinder i de mere krævende jobs, da færre vil føle denne dårlige samvittighed. Samtidig vil flere mænd være hjemme ved børnene, mens de vokser op.